Text Size
Catalan
Deixa'ns

Junta Directiva

Aquests són els membres de la Junta Directiva de Deixa'ns Signar:

Merche Chacón Vargas - Presidenta Iknasi Martorell Cid - Vicepresident
La presidenta de Deixa'ns Signar fent el seu signe personal
Imatge del vicepresident de Deixa'ns Signar fent el seu signe personal
Intèrpret de Llengua de Signes (2005)
Professora del CFGS en Interpretació en Llengua de Signes (Lleida)
Mediadora en Sordceguesa d'Apsocecat
Cantant d'Ambaparà
Intèrpret de Llengua de Signes (2005)
Coordinador d'Apsocecat (Associació Catalana Pro Persones Sordcegues)
Col·laborador d'ACILS
Arcàdia Piedra Torrent - Secretària Anna Nabau Tantull - Tresorera

La secretària de Deixa'ns Signar fent el seu signe personal

Intèrpret de Llengua de Signes (2004)
Professora del CFGS en Interpretació en Llengua de Signes (Lleida)
Intèrpret de la FESOCA (2004-2009)
Secretària i Intèrpret de la Llar del Sord de Lleida (des de 2005)

Intèrpret de Llengua de Signes
Signar

Xarxes Socials