Text Size
Catalan
Deixa'ns

Qui Som?

 

Deixa'ns Signar és l'Associació Lleidatana d'Intèrprets de Llengua de Signes i Guia-Intèrprets de persones Sordcegues per la Promoció i Difusió de la interpretació de la Llengua de Signes.

Aquesta associació neix per la manca de reconeixement i presència de la figura de l'intèrpret de Llengua de Signes a les terres de Ponent tot i haver-hi una comunitat sorda molt activa. A dia d'avui la gran majoria de serveis i oportuitats educatives per a les persones sordes es centra a l'àrea metropolitana de Barcelona i Deixa'ns Signar vol ser pont de col·laboració amb altres entitats de nivell autònomic per a que les persones amb discapacitat auditiva i amb sordceguesa puguin arribar a gaudir de les mateixes oportunitats a nivell social i en cultura, oci i temps lliure a les terres de ponent.

 

Signar

Xarxes Socials