Text Size
Catalan
Deixa'ns

Les televisions hauran de cumplir un mínim d'accessibilitat per a les perosnes amb discapacitat

Les televisons públiques i privades estan obligades per llei des del dia 31 de Desembre a oferir uns percentatges mínims de la programació de forma accessible per a les persones amb discapacitat.

Això ho preveu la disposició transitòria cinquena de la Llei General de Comunicació Audiovisual, que va entrar en vigor el passat 1 de Maig, i que fixa els serveis d'accessibilitat que hauran d'haver assolit les cadenes el 31 de Desembre de cada any.

Les cadenes privades han de tenir disponible almenys un 25% de la seva programació subtitulada (45% al Desembre de 2011, 65% al Desembre de 2012 i 75% al Desembre de 2013), mitja hora de llengua de signes (una hora al 2011, hora i mitja al 2012 i dues hores en els anys següents) i una altra mitja hora d'audiodescripció (una hora al 2011, hora i mitja al 2012, i dues hores els anys següents).

 

Font: Cronicasocial

Signar

Xarxes Socials