Text Size
Catalan
Deixa'ns

Treballador social per a FAXPG

La FAXPG convoquen places de treballador social amb les següents característiques:

  • Diplomat en treball social
  • Coneixements amplis de Llengua de Signes
  • Es valorarà l'experiència laboral en el moviment associactiu de persones sordes.

S'ofereix:

  • Contracte laboral de 39 hores setmanals.
  • Sou a convenir.
  • Contracte per obra i servei determinat.

El plaç d'entrega del C.V és fins al 14 de Gener de 2011.

Tradrucció i Interpretació

Signar

Xarxes Socials